2003. SABATINA U BOLU


trajanje: 19'00"
Manifestacija vinara Dalmacije
snimatelj: Joško Egekher