Obavijesti i oglasi

alt

Svi koji u subotu 3. kolovoza imaju rođendan - Boljani, Bračani i gosti -

dobit će u Uredu TZO Bol ulaznicu za besplatan ulaz na koncert Željka Bebeka.

Slavljenici se sa osobnom iskaznicom ili putovnicom trebaju javiti u Ured TZO Bol

do subote, 3. kolovoza u 12 sati.


alt


Temeljem članka 12. Odluke o dodjeli novčane pomoći i novčanih nagrada učenicima i studentima („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 01/10 i 4/10) i članka 47. Statuta Općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol, broj 5/09, 11/14, 1/15 i 1/18) načelnik Općine Bol dana 16. travnja 2019. godine donio je

O D L U K U

o dodjeli stipendija učenicima i studentima
za školsku/akademsku godinu 2018/2019

Članak 1.
Općina Bol za školsku/akademsku godinu 2018/2019 dodjeljuje novčanu pomoć slijedećim učenicima i studentima:
* Novčana pomoć u iznosu od 4.000,00 kuna za redovne studente sa područja Općine Bol koji su prethodnu školsku ili akademsku godinu završili sa prosjekom ocjena od 4,50 do 5,00:
1. Frano Marinković, Ante Starčevića 7, Bol
2. Nina Kukoč, Iza Lože 5, Bol
3.Helenka Marinković, Tina Ujevića 8, Bol

* Novčana pomoć u iznosu od 3.000,00 kuna za redovne studente sa područja Općine Bol koji su prethodnu školsku ili akademsku godinu završili sa prosjekom ocjena od 3,50 do 4,49:
1. Marino Bodlović, Ante Radića 10, Bol
2. Adrijana Vrsalović, Domovinskog rata 62, Bol
3. Maja Karmelić, Novi put 20 A, Bol
4. Stjepan Kraljević, Blato 9 A, Bol
5. Anđela Topalović, Zadarska ulica 6, Bol
6. Paula Tomaš, David-cesta 49, Bol

7. Petra Karmelić, Novi put 20, Bol
8. Iva Jakšić, Tina Ujevića 3, Bol
9. Jakov Krunić, Domovinskog rata 9, Bol
10. Kristina Gojević, David cesta 10, Bol
11. Ante Vrsalović, Domovinskog rata 62, Bol
12. Ivana Marić, Murvica 22 A, Murvica, Bol
13. Mia Petrić, Ruđera Boškovića 6 A, Bol
14. Suzana Jakšić, Tina Ujevića 3, Bol
15. Karmen Selak, Obala 16, Bol
16. Ivana Šćepanović, Gornja Obala 6, Bol
17. Lucijana Cvitanić, Gornje Podbarje 10, Bol
18. Mirjana Soljačić, Račić 27, Bol
19. Lovre Eterović, Frane Radića 5, Bol
20. Nikola Brizić, Glavica 5, Bol
21. Petar Teskera, David cesta 12, Bol
22. Tea Bogunović, Rudina 12, Bol
23. Maria Garbajs, Podan Glavice 1 B
24. Mariana Karmelić, Ante Radića 1, Bol
25. Ivana Radić, Domovinskog rata 66, Bol
26. Tomislav Radić, Domovinskog rata 66, Bol
27. Juraj Šćepanović, Gornja Obala 6, Bol
28. Lorena Lalić, Stara Cesta 4, Bol
29. Borna Jerčić, uz Gospojicu 14, Bol
30. Katarina Džambas, Blato 12 A, Bol

* Novčana pomoć u iznosu od 2.000,00 kuna za redovne studente sa područja Općine Bol koji su prethodnu školsku ili akademsku godinu završili sa prosjekom ocjena do 3,49:
1. Antonio Karmelić, Podan Glavice 4, Bol
2. Stjepan Čulina, Blato 22, Bol
3. Ante Teskera, David cesta 12, Bol
4. Leona Kusanović, Hrvatskih domobrana 24 B, Bol
5. Mikula Eterović, Frane Radića 5, Bol
6. Ruža Jozić, David-cesta 15 A
7. Franka Cvitanić, Gornje Podbarje 1, Bol
8. Lovre Bodlović, Ante Radića 10, Bol
9. Nora Bago, Loža 5, Bol
10. Dora Tomić, Loža 4, Bol
11. Marin Eterović, Gospojica 2, Bol

* Novčana pomoć u iznosu od 1.000,00 kuna za srednjoškolce sa područja Općine Bol koji se školuju izvan općine u školskim programima kojih nema na području Općine Bol:
1. Stela Marinković, Uz Poljanu 4, Bol
2. Dora Marinković, Uz Poljanu 4, Bol
3. Josipa Grubišić, Blato 12 A, Bol


Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u "Službenom glasniku" Općine Bol.

Klasa: 021-01/19-01/63
Ur. broj: 2104/02-19-02/02
Bol, 16. travnja 2019. godine

NAČELNIK OPĆINE BOL:
Tihomir Marinkovialt


MICHIELI - TOMIĆ d.o.o. GORNJI HUMAC

OPERATIVA

tel. (021) 647 - 242

fax (021) 718 - 003


alt