Obavijesti i oglasi

alt

PRIPREMA I DOSTAVA HRANE

RESTAURANT "A R G E N T O" BOL

021/635-037 ili 091 55 33 119


alt


OBAVIJEST

OBAVJEŠTAVAMO VAS DA OD 18. OŽUJKA 2020. DO DALNJEGA URED TZO NEĆE BITI OTVOREN ZA RAD SA STRANKAMA ZBOG SITUACIJE SA CORONA VIRUSOM.
ZA SVE EVENTULANE INFORMACIJE MOLIMO VAS DA NAZOVETE TELEFON BROJ 635-638 ILI POŠALJETE E-MAIL NA This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

INFORMATION

FROM 18.03.2020. TOURIST OFFICE WILL BE CLOSED BECAUSE OF SITUATION WITH CORONA VIRUS.
FOR ALL INFORMATION YOU CAN CALL PHONE NUMMBER
00385 (0)21 635 638 OR SEND A E-MAIL ON This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


alt


alt


alt


REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BOL


Klasa: 021-05/20-01/34
Ur.broj: 2104/02-20-02/02
Bol, 05. ožujka 2020. godine

Na temelju odluke Općinskog načelnika o raspisivanju natječaja za najam prostora klasa: 021-05/20-01/34, ur.broj: 2104/02-20-02/01 od 04. ožujka 2020. godine Jedinstveni upravni odjel Općine Bol objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za najam jednog apartmanaI. PREDMET NATJEČAJA: Najam dvokrevetnog apartmana za ukupno 2 policijska službenika.

II. ROK NAJMA:
od 01. srpnja do 31. kolovoza 2020. godine.

III. SMJEŠTAJNI KAPACITET MORA ZADOVOLJAVATI SLIJEDEĆE UVJETE:
- dvokrevetni apartman sa kupaonicom, kuhinjom i odvojenim krevetima, TV-om i klima uređajem
- raspoloživost za iznajmljivanje od 01. srpnja do 31. kolovoza 2020. godine

IV. PODACI KOJE JE OBVEZNO NAVESTI U PRIJAVI:
• Lokacija i adresa objekta.
• Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu - smještaja, Ureda državne uprave u SDŽ, Službe za gospodarstvo, Ispostava Supetar.
• Žiro račun za uplatu najamnine.
• Minimalno 4 fotografije smještajne jedinice.
• Ponuda cijene po noćenju, odnosno ukupna cijena za navedeno vremensko razdoblje.

Pisane ponude sa svim traženim podacima, ispravama i dokazima potrebno je dostaviti do 27. ožujka 2020. godine u zatvorenoj omotnici, na adresu: Općina Bol, Uz pjacu 2, 21420 Bol, sa naznakom "ZA NATJEČAJ, SMJEŠTAJ POLICAJACA - NE OTVARATI".

Prava i obveze između Općine Bol i najpovoljnijeg ponuditelja detaljno će se regulirati Ugovorom o najmu.
Dodatne informacije u svezi objavljenog natječaja mogu se dobiti u Općinskoj upravi na tel. 635-114.

PROČELNIK:
Stipe Karmelić


alt


N A T J E Č A J

Za dodjelu novčane pomoći učenicima i studentima s područja Općine Bol


I.
Novčana pomoć se dodjeljuje u iznosu od :


* 1.000,00 kuna godišnje za sve srednjoškolce sa područja Općine Bol koji se školuju izvan općine u školskim programima kojih nema na području Općine Bol.

* 2.000,00 kuna godišnje za sve redovne studente sa područja Općine Bol koji su prethodnu školsku ili akademsku godinu završili sa uspjehom do 3,49 (prosjek ocjena).

* 3.000,00 kuna godišnje za sve redovne studente sa područja Općine Bol koji su prethodnu školsku ili akademsku godinu završili sa uspjehom od 3,50 do 4,49 (prosjek ocjena).

* 4.000,00 kuna godišnje za sve redovne studente sa područja Općine Bol koji su prethodnu školsku ili akademsku godinu završili sa uspjehom od 4,50 do 5,00 (prosjek ocjena).

Novčana pomoć se isplaćuje jednokratno za prethodnu školsku/akademsku godinu.

II.
Uvjeti za prijavu na natječaj za dodjelu novčane pomoći:

a) Za dodjelu novčane pomoći općine Bol mogu se natjecati učenici i studenti koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
- da su državljani Republike Hrvatske,
- da nisu stariji od 27 godina,
- da učenik ili student ima prebivalište na području Općine Bol, i to najmanje posljednje 3 godina bez prekida
- da su redoviti učenici srednje škole koji se školuju izvan Općine Bol, u školskim programima kojih nema na području općine Bol.

b) Za dodjelu novčane pomoći općine Bol ne mogu se natjecati:
- đaci koji ponavljaju školsku godinu do kraja školovanja u Srednjoj školi,
- studenti koji ponavljaju akademsku godinu do kraja studiranja na istom fakultetu,
- apsolventi.

III.
Učenici i studenti koji su korisnici stipendije ili kredita po drugoj osnovi, mogu ostvariti pravo na novčanu pomoć Općine Bol.

IV.
Potrebna dokumentacija uz prijavu na natječaj za dodjelu novčane pomoći:

- preslike svjedodžbi o uspjehu u svim razredima srednje škole, za učenike i studente I. godine studija,
- prijepis ocjena od akademske godine 2018/2019 i presliku indeksa za studente viših godina studija,
- uvjerenje o upisu u školu, odnosno na visoko učilište, za školsku/akademsku godinu 2019/2020,
- potvrda o prebivalištu na području Općine Bol za podnositelja prijedloga iz koje će biti razvidno udovoljenje uvjetu o duljini prebivanja na području Općine Bol,
- preslika domovnice podnositelja prijave,
- broj tekućeg računa.

V.
Rok za podnošenje prijava je do petka 27. ožujka 2020. godine. Svu potrebnu dokumentaciju za natječaj dostaviti na adresu Općina Bol, Uz pjacu 2, Bol s naznakom »zamolba za dodjelu novčane pomoći«, do zaključno sa zadnjim danom 27. ožujka 2020. godine (petak).

VI.
Jednokratna novčana nagrada se dodjeljuju u iznosu od :

* 1000,00 kuna za srednjoškolce koji se školuju izvan Općine Bol za odličan uspjeh (prosjek ocjena od 4,50 do 5,00) za školsku godinu 2019/2020. godinu.

* 1.000,00 kuna za studente sa područja općine za završeni preddiplomski sveučilišni studij (prvostupnik) u 2020. godini.

* 2.000,00 kuna za studente sa područja općine za završeni preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studiji (magistar) u 2020. godini.

* 10.000,00 kuna za studente sa područja općine za završeni akademski stupanj doktor znanosti ili doktor umjetnosti u 2020. godini.

VII.
Potrebna dokumentacija uz prijavu za dodjelu novčane nagrade:

Srednjoškolci i završeni studenti dostavljaju dokaze o uspjehu (originalnu potvrdu ili ovjereni presliku svjedodžbe ili diplome, te broj tekućeg računa) Jedinstvenom upravnom odjelu općine Bol.

VIII.
Novčane pomoći i nagrade srednjoškolcima i studentima se dodjeljuju bespovratno.

Bol, dana 24. veljače 2020. godine

Pročelnik:
Stipe Karmelić

(objavljeno 24. 02. 2020.)

alt


alt

alt

alt


alt


ZAHVALA ORGANIZATORA BOŽIĆNOG GRADA


Poštovane mještanke i mještani Općine Bol!
Neizmjerno smo zahvalne na podršci koju nam pružate iz godine u godinu. Veseli nas što je ova naša inicijativa prepoznata kao nešto potrebno i što u razgovoru sa svima vama primamo krasne povratne informacije. Rečeno nam je da se Bol više ne može ni zamisliti bez našeg djelovanja! Hvala vam od srca!

Zahvaljujući vama, dragi mještani, iz godine u godinu bilježimo sve veću posjećenost, a time i više prikupljenih sredstava s kojima pokušavamo ponajprije potrebitima barem malo financijski olakšati neprilike koje su ih zadesile, a i dodatno uvijek kupiti, donirati, pokloniti Bolu i mještanima nešto potrebno i korisno.

Tako smo prvu godinu održavanja Božićnog grada (2017.) prikupile 32.187,43 kn, u 2018. godini čak 60.000 kn, a prošlu smo 2019. godinu prikupile nezamislivih 85.000 kn!!!

Dio navedenog iznosa (ukupno 10.000 kn) već smo donirale za zdravstvene potrebe našeg malenog sumještanina Fabia Psennera. Prihod od nekoliko tombola, a čiji je ukupan iznos bio namijenjen Bračkim pupoljcima, iznosio je 6.380 kn. Sredstva su uplaćena na žiro račun Crvenog križa Brač u akciji „Tjedan Bračkih pupoljaka“.
Još uvijek nismo odlučile kako ćemo rasporediti preostali dio prikupljenih sredstava,ali sa sigurnošću tvrdimo da će odluka koju donesemo biti od društvene koristi.

Zahvaljujemo svima koji su obogatili sadržaj i ponudu Božićnog grada!

Zahvaljujemo članovima DVD-a Bol koji su za ovaj Božićni grad nastupili kao ravnopravni članovi naše Inicijative. Njihov angažman je uvelike doprinio ovakvom rezultatu: Goran Jekić, David Marinelić, Rudolf Marinelić, Stipe Marinković-Geđo, Nikola Topalović-Čarli, Hrvoje Martinić, Nikola Ivelić, Domagoj Marinković, Zlatko Radić, Andro Jugović, Zoran Karninčić, Ivica Čović, Slaven Šćepanović, Zoran Bulić, Toma Stipičić…
Dečki, od srca vam hvala!!!

Zahvaljujemo se učiteljicama O.Š. Bol Zdravki Koljatić, Karmen Selak i Karli Marinković te tetama dječjeg vrtića „Mali princ“ Frančeski Tomaš, Brezi Marinković, Meri Ivelić, Karmen Kličinović Šantić, Ivanki Čolić, Jeleni Kalpić, Katici Fistanić, Ivani Balent i Sandri Lovrić na održanim radionicama u šatoru Božićnog grada.

Goranu Jekiću smo neizmjerno zahvalne za sav uloženi trud, na dobrim idejama i vrijednim savjetima. Za sve naše potrebe bio je uvijek na raspolaganju tako i ne čudi da nam je dao na korištenje i svoj privatni skladišni prostor i opremu neophodnu za rad (friteze, pekači, ledenice, točionik…). Hvala Gorane!
Jaki Šošić zahvaljujemo za posudbu pekača za palačinke, a restoranu Argento uz novčanu donaciju zahvaljujemo i na povoljnim cijenama pri korištenju ugostiteljskih usluga.
Caffe baru Barka (Dario Marinković) zahvaljujemo za posudbu 4 suncobrana za štekat Božićnog grada.
Zahvalu za donirane transportne usluge upućujemo obrtu za prijevoz „Kica“ iz Supetrate Kristini i Mariu Marinkoviću. Obrtu „Bilić“ zahvaljujemo na posudbi 4 velika betonska bloka za fiksiranje šatora čime nam je omogućen miran san!
Zahvaljujemo se i Tončiju Šeparoviću na dostavi potrebnog nam materijala iz Supetra te Peri Šćepanoviću što je potreban nam materijal ne samo dovezao iz Supetra nego nam ga u konačnici i donirao!
Djelatnicama Konzuma zahvaljujemo na donaciji cvijeća (Božićnih zvijezda) a posebno zahvaljujemo Tonki Marinelić Dostičić na razumijevanju svih naših potreba vezanih za nabavu potrebne nam robe.
Zahvaljujemo se i organizatorima Sportsko-zabavnog Božića Tončiju Buljanu i Bošku Botici što su nam uskočili u pomoć kada nas je zadesila nestašica ambalažnog materijala.
Djelatnicama Konzuma zahvaljujemo na razumijevanju i pomoći
Tomiju Fabijanoviću zahvaljujemo na donaciji radnih pregača s božićnim motivima tena posudbi opreme (toster, kuhalo za kobasice, indukcijska ploča). Hotelima Zlatni rat d.d. (sada Sunce Hotelima d.d.) i direktorici hotela Borak Đurđici Šeparović zahvaljujemo na posudbi laptopa i zvučnika.
Tomislavu Deškoviću zahvaljujemo na preuzimanju robe pristigle katamaranom kao i na vrijednoj nagradi za dječju tombolu!

Zahvala za financijsku donaciju:

Hoteli Zlatni rat d.d. (sada Sunce Hoteli d.d.), Bretanide Resort d.o.o., Bol poljoprivredna zadruga, MS Brač turist d.o.o., Fetiva d.o.o., DVD Bol, Restoran Argento, Big Blue Sport d.o.o., Varadero d.o.o., obrt Varadero 2, Active-Bol (Vlado Anić), Obrt Pekara Bol, Šavorić i Partneri, Berica-Venera d.o.o., Nivex d.o.o., Anđelka Lukšić, Afitat travel d.o.o., Irena Kraljević, Šjor Bepo d.o.o., Obrt Frane, Villa Nena (Nena Marinković), Edita Žaper, obitelj Selak, Margita i Lovro Karmelić, Perica Bošković, Tina Sedić Marinelić.
Bilo je još financijskih donacija, ali nam je naglašeno kako ne žele da ih se spominje u zahvali – e pa hvala i njima!!!

Velika hvala i gradu Supetru što su nam dali u najam 4 drvene tipske kućice i to po simboličnoj cijeni!

Zahvala za doniranu robu za prodaju:

Piće: Ivica i Petronila Cvitović, Drago Eterović - Šale, Jako vino d.o.o., Heineken Hrvatska d.o.o., Makro d.o.o. - Supetar, Grabov rat d.o.o., Gabrijel Marinković, Mirei Kale, Vera Baković, Nada Okmažić, Joško i Jerka Cvitanić, Ivo Marinković - Šmiko, Stipe Šesnić - Firo, Hoselita Klarić, Zdravka Marinković.
Ukrasi i materijal za radionice: Darija Marinković, Valentina Ratković.
Kolači:Ivana Radić, Kruno i Marijana Marić
Slatkiši i potrošni materijali: Ledo d.d., Nikolina i Zdravko Bartulović, Andrea Jekić, Zdravka Marinković.
Hrana: Taverna Riva (fažol), restoran Ranč (rižot), Mesnica Tino (kiseli kupus i panceta), Štand Mikulić (voće).

Zahvala za donacije za lutrije i tombole:

Hoteli Zlatni rat d.d. (odnosno Sunce hoteli d.d)., AJD'signby Antonia Jakšić Dorotić, Jasenka Eterović Sorić, HNK Hajduk, Villa Azzura (Jaka i Petar Šošić) , Kino Mediteran Bol (Tomislav Dešković), OPG Jasmin Marinković, Konoba Dinko (Ivana i Alen Bošnjak), Barber shop „For You“ (Ivana Jekić), Kozmetički salon „Medi Pedi Spa“ (Mojca Plenković), Obrt „NiD“ (Darija Marinković), „Konoba Dalmatino“ (Drago Eterović - Šale), Nevenka Martinović, Frizerski salon „Sirena“ (Irena Kraljević), „Pressura Puncta“ (Ozren Matišić), Frizerski salon „Štefa“ (Štefica Ćurin), Frizerski salon „Mia“ (Frankica Jelavić), Samoposlužna autopraonica (Jelena Karmelić), Gučor d.o.o. (Tonći Brešković), „Konoba Pusa“ (Pero i Franci Marinković), Pizzeria „Kala“ (Tomi Fabjanović i David Vukota), Big Blue Sport d.o.o., Maja Jozić, DVD Bol, Keti Bartulović, „Candy“- Bol (Nikolina i Zdravko Bartulović), Galerija Jakšić - Donji Humac, Lucija Jozić, Pizzeria Skalinada (obitelj Baković), Maja Duka.


Posebnu zahvalu upućujemo:

- Općini Bol i načelniku Tihomiru Marinkoviću bez čije financijske potpore i podrške ova ideja ne bi ni zaživjela.
- Centru za kulturu Općine Bol i ravnateljici Ivani Bošković Ivičić za logističku podršku i za darovani nastup klape Kuroj te Zorani Marinković i Mihaeli Eterović koje su pratile naše financijske aktivnosti.
- Grabovom ratu d.o.o. i direktoru Mirku Periću na ustupljenom inventaru za formiranje štekata, koordinatoru nabave Grabovog rata Anti Selaku, voditeljici komunalne službe Franki Marinković te djelatnicima Grabovog rata Stojanu Miljeviću, Peri Žuljeviću, Ivanu Cvitoviću, Savici Petojević, Denisu Čadonji Pavloviću, Jozi Bošnjaku i Vladi Paviću, a veliku zahvalu upućujemo Slobodanu Lovriću koji je konstantno brinuo o električarskim, a i drugim potrebama u Božićnom gradu. Puno puta je to bilo i izvan njegovog radnog vremena… To neizmjerno cijenimo!

- TZ Bol na potpori temeljem Javnog priziva za sufinanciranje manifestacija u 2019.godini

- Srednjoj školi Bol, ravnateljici Sani Bodlović, profesoricama Marijani Marić i Frančeski Mladinić, kuharima Marku Ujčiću i Ninu Nižetiću te učenicima koji su s kuharima sudjelovali u pripremi hrane koja se prodavala u Božićnom gradu (sarme, gulaš i špageti bolognese). Zahvaljujemo i vrijednim učenicima koji su redovno dolazili u Božićni grad i volontirali zajedno s nama.

- Veoma smo sretni i zahvalni što smo ovu godinu imali podršku i dragih nam ljudiiz drugih mjesta našeg otoka tako jedno veliko HVALA upućujemo Selčaninu Tončiju Dragičeviću-Belliju! Zahvaljujući njemu imali smo priliku u Božićnom gradu ugostiti drage nam muzičare koji su svojom svirkom obogatili naš program. Jukebox Live Band je nastupio u Božićnom gradu bez ikakve naknade! Zahvaljujemo Jukebox Live Bandu od srca! Zahvaljujemo i Marinu Klariću (saksofon) na nesvakidašnjem dječjem programu.

Za kraj, kao i uvijek posebnu zahvalu upućujemo našim obiteljima na ukazanoj podršci, odricanju i strpljenju!

Dok smo pisale ovu zahvalu shvatile smo koliki je broj ljudi uključen u ovaj naš projekt i koliko značimo svima vama. S ovime je sad sve što nas je uznemiravalo postalo beznačajno, a sve prepreke na koje smo nailazile padaju u zaborav!


Od srca hvala i vidimo se ponovno u Božićnom gradu u Bolu!

Inicijativa Božićni grad

Antonija Cvitović, Ana Marinelić, Ana Maria Psenner, Fanika Fabijanović, Franka Marinković, Franka Andrić, Ivana Jekić, Ivana Marinković, Ivana Okmažić, Jaka Šošić,Jelena M. Marinković, Kristina Marinković, Linda Marinković, Marina Baković, Milena Marjanović, Nevenka Martinović, Romana Baković, Slavica Bošnjak, Tatjana Ivulić Čović i Vedrana Bulić.


alt


MICHIELI - TOMIĆ d.o.o. GORNJI HUMAC

OPERATIVA

tel. (021) 647 - 242

fax (021) 718 - 003


alt