Obavijesti i oglasi

Na temelju članka 13. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 1/2016) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol je dana 19. ožujka 2019. godine raspisao


O g l a s

za zaprimanje zahtjeva

za sudjelovanje u turističko-kulturnim manifestacijama za 2019. godinu


1. Oglas se raspisuje za održavanje turističkih manifestacija iz članka 11. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 1/2016.)

Turističko-kulturna manifestacija Pozdrav ljetu se održava dana 21. lipnja svake godine.

Turističko-kulturna manifestacija Adio ljeto se održava dana 23. rujna svake godine.

Turističko-kulturna manifestacija Bolske ljetne noći se održavaju jednom tjedno u periodu između 21. lipnja do 23. rujna svake godine. Turističko-kulturna manifestacija Bolska fjera se održava na Dan Općine Bol dana 5. kolovoza svake godine.

Ljetni karneval se održava u pravilu u rujnu mjesecu svake godine.


2. Turističko-kulturne manifestacije se održavaju na javnoj površini na Rivi i na glavnom gradskom trgu i to na području od Krojevih skalina na istoku do hotela Kaštil na zapadu.

Dodjeljuje se maksimalno 10 tezgi i 3 javne površine

Ugostitelj može povremeno (za vrijeme održavanja turističko-kulturnih manifestacija) izvan svoga ugostiteljskog objekta obavljati ugostiteljsku djelatnost uz prethodnu suglasnost sanitarnog inspektora o ispunjenju sanitarnih uvjeta i na temelju rješenja načelnika Općine Bol.

Učesnici turističko-kulturnih manifestacija mogu na tim događanjima pružati ugostiteljske usluge pripremanja i usluživanja jela, pića, napitaka i slastica, uz prethodnu suglasnost sanitarnog inspektora o ispunjenju sanitarnih uvjeta i na temelju rješenja načelnika Općine Bol.

Djelatnost trgovine mogu obavljati pravne i fizičke osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 12. Zakona o trgovini i Obiteljska poljoprivredna gospodarstva za vrijeme održavanja turističko-kulturnih manifestacija i izvan prodajnog objekta, sukladno sanitarnim propisima i na temelju rješenja načelnika Općine Bol


3. Pravna ili fizička osoba zainteresirana za sudjelovanje u turističko-kulturnim manifestacijama podnosi zahtjev u roku od 30 dana nakon objave natječaja, uz koji je potrebno priložiti:

- presliku obrtnice ili rješenja trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili presliku iskaznice OPG,

- presliku osobne iskaznice,

- potvrdu Porezne uprave o uplaćenim porezima i doprinosima, ne stariju od 30 dana,

- u zahtjevu se treba opisati ugostiteljska ili trgovačka ponuda i priložiti dvije fotografije koje prikazuju ponudu.


4. Pravne i fizičke osobe koje su dužnici prema Općini Bol, ili prema KJP Grabov rat d.o.o., ili prema općinskoj ustanovi (Dječji vrtić, Centar za kulturu i Općinska knjižnica) iz prethodnog razdoblja, ne mogu biti sudionici turističko-kulturnih manifestacija.


5. Visina zakupa javne površine, u vrijeme trajanja Turističko-kulturnih manifestacija iznosi:

• zakup tezge dužine 2m (2 m2) za sve turističko-kulturne manifestacije za jednu godinu iznosi 3.000,00 kn,

• Zakup javne površine do 2 m2 za prodaju igračaka, balona, bombona itd. za sve turističko-kulturne manifestacije za jednu godinu iznosi 3.000,00 kuna.

Zakup javne površine i tezge plaća se unaprijed, putem opće uplatnice uplatom na žiro račun Općine Bol.


6. Rok za podnošenje molbi je 30 dana od objave oglasa na oglasnoj ploči Općine Bol.


7. Kriteriji za odabir sudionika turističko-kulturnih manifestacija su: kvaliteta ponude, autohtonost ponude, mjesna potreba za pružanje određenih vrsta usluge, raznolikost ponude, urednost u podmirivanju svih novčanih obveza prema Općini Bol i tvrtkama u vlasništvu Općine Bol, a za dosadašnje korisnike će se voditi i kriterijem je li u pružanju usluga poštivao općinsku odluku odnosno odobrenje, te kriterijem jesu li na njegov rad i usluge evidentirane pritužbe od strane nadležnih institucija ili komunalnog redara Općine Bol.

Povjerenstvo ima pravo neprihvaćanje svih pristiglih zahtjeva, ako se zaprimi više zahtjeva, prednost će se pod istim uvjetima imati:

1. Dosadašnji korisnik pod uvjetom da je u dosadašnjem pružanju usluga bio uredan, da je u dosadašnjem pružanju usluga poštivao općinsku odluku odnosno odobrenje, te da na njegov rad i usluge nisu evidentirane pritužbe od strane nadležnih institucija ili komunalnog redara Općine Bol.

2. Po datumu predaje potpunog zahtjeva.

Nakon donošenju odluke o prihvaćanju zahtjeva načelnik izdaje rješenje u kojem se navodi lokacija, vrijeme održavanje manifestacije za koje vrijedi pojedino rješenje, iznos zakupa, žiro račun Općine Bol na koji se treba platiti zakupnina i druge opće odredbe.

Rješenje se može poništiti na štetu zakupoprimca ukoliko zakupoprima ne ishodi suglasnost sanitarnog inspektora o ispunjenju sanitarnih uvjeta za obavljanje djelatnosti.


Klasa: 021-01/19-01/36

Ur. broj: 2104/02-19-02/01

Bol, 19. ožujka 2019. godine


pročelnik

Stipe Karmelić

(objavljeno 20. 03. 2019.)


alt


alt
alt


JAVNA ZAHVALA INICIJATIVE "BOŽIĆNI GRAD"


Poštovane mještanke i mještani Općine Bol!

Ovom prilikom želimo zahvaliti svima koji su nam pomogli u realizaciji Božićnog grada 2018. godine!
Nakon određenog vremena zaboravimo kroz što smo sve prolazile u tih 14 dana. - koliko smo se puta smrznule želeći biti tu za Vas - svaki dan, po kiši, buri..
Veselila nas je svaka vaša posjeta, pohvala i lijepa riječ. Sjaj i veselje koje smo vidjele u očima djece ono su što nas tjera da ovu ideju nastavimo i dalje! Bilo nam je lijepo, zaista jest!
Presretne smo i ponosne što je unatoč lošim vremenskim prilikama, razrušenom šatoru te mnoštvu izmjena u programu ostvaren rezultat o kojem nismo niti sanjale.
Zahvaljujući Vama, dragi mještani, u konačnici smo prikupile sveukupno 60.000 kn!
Dio od gore navedenog iznosa (15.000,00 kn) već smo donirale za potrebe liječenja našeg sumještanina Dragana Milosavljevića.
Tih se 15 000 odnosi na prihod od Božićne tombole koja je bila i namijenjena za Dragana, a iznosio je 3.240,00 kn i 11.760,00 kn koje smo donirale od ukupno ostvarenog utrška Božićnog grada 2018.
Još uvijek nismo odlučile kako rasporediti preostalih 45.000,00 kn, ali sa sigurnošću tvrdimo da će odluka koju donesemo biti od društvene koristi.
Zahvaljujemo svima koji su obogatili sadržaj i ponudu Božićnog grada:
Zahvaljujemo članovima DVD-a Bol koji su se ponudili za pečenje ćevapa i to Stipi Marinkoviću, Nikoli Topaloviću, Jeriju Marinkoviću, Zlatku Radiću, Goranu Jekiću i Davidu Marineliću, a Tomi Stipičiću zahvaljujemo na transportu robe i opreme pri zatvaranju Božićnog grada. Juri Klariću zahvaljujemo na organiziranju sportskog natjecanja za naše najmlađe u sklopu Božićnog grada, Jurici Eteroviću-Rodi na pripremi glazbene play liste, a gospođama Katici Pavišić i Ani Rašperger zahvaljujemo na kićenju „novog“ šatora u momentu kad nam je pomoć bila najpotrebnija!
Zahvaljujemo gđi Adi Seferagić, gđi Brezi Marinković, učiteljici 4.r O.Š.Bol gđi Nadi Okmažić, Centru za kulturu općine Bol i Ivani Bošković Ivičić na održanim radionicama u šatoru Božićnog grada. Zahvaljujemo se i gđama Dini Jakšić Pavasović i Idi Stipičić Jakšić na prekrasnoj i posebnoj radionici božićnih ukrasa od kamena. Anđelki Lukšić zahvaljujemo na donaciji nastupa klauna Šarenka koji je oduševio naše najmlađe!
Dragi Eteroviću Šali zahvaljujemo za posudbu točionika za pivo, a Goranu Jekiću za posudbu friteze. Jaki Šošić zahvaljujemo za posudbu pekača/pribora za palačinke i transportu opreme, a Ivani Kusanović za posudbu pribora za palačinke. Caffe bar-u Barka (Dario Marinković) zahvaljujemo za posudbu 4 suncobrana za štekat Božićnog grada.
Zahvalu za donirane transportne usluge upućujemo Domagoju Marinkoviću, za foto usluge Vladi Aniću, a zahvaljujemo i Tonču Šeparoviću, Nikoli Cvitaniću, Jeriju Marinkoviću i Kristini Bošković na uslugama transporta potrebne nam robe. Stjepanu Vrtaru zahvaljujemo na intervenciji za izvanredne vodoinstalaterske radove, a Roniju Marinkoviću na montaži dijela drvenih igračaka. Hvala Vam!
Zahvala za financijsku donaciju:
Hoteli Zlatni rat d.d., Bretanide Resort d.o.o., Bol poljoprivredna zadruga, MS Brač turist d.o.o., Kaurin d.o.o., Fetiva d.o.o., DVD Bol, Varadero d.o.o., Obrt Bilić, Knjigovodstvene usluge „Klara“, Aktive Bol (Vlado Anić), Obrt Pekara Bol, Šavorić & Partneri d.o.o., Maja Baković, Nivex d.o.o., Zdenko Matijašević, Antonia Kukoč, Lea Marinković, Villa Nena (Nena Marinković), Darija Marinković, Fanika Eterović, Hrvoje Martinić, Edita Žaper, PizzeriaGogy, Antonio Cvitanić-Kokotić, Denis KarmelićJerčić. Bilo je još financijskih donacija, ali nam je naglašeno kako ne žele da ih se spominje u zahvali – e pa hvala i vama!!!:-)
Velika hvala i gradu Supetru što su nam dali u najam 5 drvenih tipskih kućica i to po simboličnoj cijeni!
Zahvala za doniranu robu za prodaju:
Piće: Gabrijel Marinković (velike količine domaćih likera), Drago Eterović-Šale (pivo, sokovi), Jako vino d.o.o., Zdravko Karmelić, Nila Cvitović, Ivica Cvitović, Stipe Šesnić, Vera Baković, Tina Klapež, Nikola Marinković –Žuti, Josip Eterović – Niđo, Ivica Baković, Hoselita Klarić, Željana Cvitanić, Ankica Selak, djelatnice Studenca (Palmice),
Kolači: Zoran Papić, Jozo Bošnjak i Tina Klapež.
Slatkiši i drugi materijali: Kruno Marić, Lovre Baković, Big Blue Sport d.o.o., djelatnice Konzuma.
Dekoracije: Edita Žaper, Marina Penda, Paola Lalić, Maja Jozić
Potrošni materijal: Obrt Tin (plin), Andrea Jekić (ulje), djelatnice „velikog“ Studenca, Zdravka Marinković, Štand obitelji Mikulić (voće).
Igračke za šator: Markica Tomić, Nataša Paleka Jakšić, Mirela Miljković (tijesto za radionicu)
Zahvala za donacije za Božićnu lutriju i tombolu:
AJD'signby Antonia Jakšić Dorotić, Barber shop „For You“ (Ivana Jekić), Kozmetički salon Medi Pedi Spa (Mojca Plenković), Obrt D&N (Darija Marinković), Konoba Dalmatino (Drago Eterović - Šale), ZooStation (Toni Bulić), Nevenka Martinović, Frizerski salon „La Bonita“ (Tanja Šeparović), PressuraPuncta (Ozren Matišić), Jasenka Eterović Sorić, Frizerski salon „Štefa“ (Štefica Ćurin), Frizerski salon „Mia“ (Frankica Jelavić), Samoposlužna autopraonica (Jelena Karmelić), Gučor d.o.o. (TonćiBrešković), Jadranka Nejašmić, DVD Bol, Obrt Kokotić (Antonio Cvitanić), Konoba Pusa (Pero i Franci Marinković), Slavica Bošnjak, Big Blue Sport d.o.o., Salon za masažu TheTouch (Matea Radostić).
Posebnu zahvalu upućujemo:
- Općini Bol i načelniku Tihomiru Marinkoviću bez čije financijske potpore i podrške ova ideja ne bi ni zaživjela.
- Centru za kulturu Općine Bol, ravnateljici Ivani Bošković Ivičić i djelatnicima CZK Denisu Lekšiću i CleiDenich za odličnu suradnju i logističku podršku.
- Računovodstvu Općine Bol i Centra za kulturu Općine Bol (Zorana Marinković, Mihaela Eterović, Nives Mošić i Katarina Martinić) što su pratile sve naše financijske potrebe i bile uvijek na raspolaganju.
- Grabovom ratu d.o.o. i direktoru Mirku Periću na ustupljenom inventaru za formiranje štekata, referentu nabave Grabovog rata Anti Selaku, djelatnicima Grabovog rata Jurici Kusanoviću, Jozi Bošnjaku, Ivanu Cvitoviću i Zoranu Buktenici na električarskim i komunalnim radovima te njihovoj voditeljici Franki Marinković.
- TZ Bol na potpori temeljem Javnog priziva za sufinanciranje manifestacija u 2018.
- Srednjoj školi Bol i ravnateljici Sani Bodlović te profesorici Marijani Marić što su prepoznale našu Inicijativu i preporučile svojim učenicima da volontiraju sa nama. Hvala vam, bili ste divni!
- Ani Kraljević što je nam je omogućila korištenje prostora Dekapoto. Prostor nam je uvelike olakšao skladištenje robe i bez njegovog korištenja rad bi nam bio otežan, da ne kažemo nezamisliv!
- Hotelima Zlatni rat d.d. i voditelju restorana na plaži Zlatni rat Tomiju Fabijanoviću na posudbi opreme (toster, kuhalo za kobasice, indukcijska ploča) i direktorici hotela Borak Đurđici Šeparović na posudbi laptopa i zvučnika. Vicku Matuliću za osposobljavanje turističkog vlakića koji se je 23. prosinca pretvorio u božićni vlakić i najmlađima priredio nezaboravnu vožnju.
Najposebniju zahvalu upućujemo onima koje su nam nesebično pomagali i uvijek bili tu za sve male i velike probleme na koje bi naišli i bodrili nas u najosjetljivijim trenucima:
- Darko Karmelić – Pirčić za izradu volta i konstrukcije za ukrase
- Pero Bodlović - Deda za nastup Djeda Božićnjaka
- Naši muževi i prijatelji koji su nam konstantno bili na raspolaganju, pokušavali spriječiti „pad šatora i kućica“ te dežurali tokom burovitih noći - Alen Bošnjak, Domagoj Marinković, Ivo Marinković, Emil Buktenica, Robert Bošnjak, Ivan Radostić, Goran Jekić, Rudolf Marinelić i Nikola Ivelić.
Za kraj, kao i uvijek posebnu zahvalu upućujemo našim obiteljima na ukazanoj podršci, odricanju i strpljenju!
Nadamo se da nismo nikoga izostavile u zahvali.
Od srca hvala i vidimo se ponovno u Božićnom gradu u Bolu!

Inicijativa Božićni grad:

Antonija Cvitović, Ana Marinelić, Đurđica Šeparović, Franka Marinković, Franka Andrić, Ivana Jekić, Ivana Marinković, Ivana Okmažić, Ivana Bošnjak, Ivona Eterović, Ivona Plančić Jaka Šošić, Jelena Karmelić, Katarina Martinić, Linda Marinković, Matea Radostić, Milena Marjanović, Nevenka Martinović, Romana Baković, Simona Buktenica i Slavica Bošnjak.


alt


alt

alt


alt


MICHIELI - TOMIĆ d.o.o. GORNJI HUMAC

OPERATIVA

tel. (021) 647 - 242

fax (021) 718 - 003


alt