Polupodmornica
Zabavna i poučna vožnja za djecu i odrasle kroz Jadransko podmorje u klimatiziranoj polu-podmornici atraktivnog dizajna. Pomaknite granice i krenite s nama u pustolovinu. Nudimo Vam polusatnu vožnju ispod površine. Uživajte u otkrivanju ljepote morskog svijeta, sasvim drukčijeg, nestvarnog.

Tijekom 30 minuta dnevne (s plaže Zlatni rat) ili noćne (iz luke Bol) vožnje izbliza ćete vidjeti fascinantan morski život pun različitih vrsta riba i školjaka, a u svakom trenutku možete izaći i na palubu. Polu-podmornica isplovljava svakih sat vremena.


Vrijednost plus:
•  Poseban ugođaj tijekom noćne vožnje
•  Modernistički dizajn unutrašnjosti i sjedala
•  Udobna vožnja za 12 osoba
•  Sigurnost u svim vremenskim uvjetima
•  Posjet nalazištu amfora

Ne zaboravite ponijeti svoje kamere!


Informacije i rezervacije

•  u svim turističkim agencijama
•  na hotelskim recepcijama
•  ispred broda svaku večer


CIJENA  90 kn

djeca do 10 godina  60 kn

 

Fun and educational ride for children and adults through the Adriatic underwater world in an attractive air-conditioned semi submarine. Move the limits and join us in the adventure. We offer you half-hour journey beneath the surface. Enjoy discovering beauty of marine life, quite different, unreal.

During the 30-minute day (from beach Zlatni rat) or night (from harbour Bol) drive you will see  closely the fascinating marine life full of different species of fish and shells, and any time you can go out on the deck. Semi submarine departs every hour.


Value plus:
•  The special atmosphere during night drive
•  Modern design of the interior and seats
•  Comfortable ride for 12 people
•  Security in all weather conditions
•  Visit to amphora finding

Don’t forget your camera!


Information & Reservation
•  in all tourist agencies
•  at hotel receptions
•  in front of the boat every evening


PRICE  90 kn

Children up to 10 years  60 kn


+385 98 371 611
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it