2020. KARNAVOL NA KUPINI2020. KARNAVOL NA KUPINI

trajanje 7'38"
snimatelj: Joško Egekher


*******


KUPINORKE I KUPINORI!

2020., pristupno je godišće,
i običaj išče,
kako non govoridu povisni uviđaji,
a boje da propode HDZ nego običaji,
da bolski Karnavol… a slično je i Milanović govori na inauguzicu:
da Hrvati nojvećie volidu Karnavola i Karnavalicu!

A kako je bolskega Karnavola, oko čega se još uvik diže prašina,
posvojila istospolna zajednica: Lovro Marangun i Branko Bilušina,
a kako je Bumba po pod njihuov uticaj,
i za praske dobi poticaj,
njih dvo ti naurkoli Bumbu da prizno, ča njin ni bilo fer,
ne da je upropasti poljoprvrednu zadrugu nego da imo vanbračnu ćier,
ol pri tridesiet godišć, lito, bi je mortus,
a još ni bi legaliziron abortus,
ni u ambulantu ni u pokuojnega Šimie likora,
i da otu vanbračnu ćier do za bolskega Karnavola!

I svaća na Kupinu, na granični prelaz Martuori-Kito,
di je Pikolo, di je Markito?
Ni hi, Bogu fola,
vozidu somo jednega karnavola!

I Karnavol na pregled. Dobi atest:
nimo Korona virus ni papatest,
redovito posjećije doktora Markicu,
Kušćević mu je ispuni imovinsku karticu,
nikad ni bi na sud s pokuojnin Matuon Živcuon
i imo sliku iz Guornjega Hunca s kardinaluon Stepincuon!

I svaća naprid. Karnavol  ponovjo bračne zavijete, blid ko sirko…
Stop! A di von je padre Mirko?
E da će se somo nazdravit i ništo izist,
da je drug Bumba framasun i komunist,
carvien pod kožu,
a civilni obred da će bit u novu Općinu na Ložu.

Olišno, Živili mladenci, ma ni Kupina radi njih ni učinila ovi skup,
naši su prioriteti: Matkota kolica, Šantarie žena i novi G(L)UP!

A u ime Plenkovića, Petojevića, Bernardića, Pivačića i šerie Kekie, Trkulje, Bandića, Jelenića, Jelavića, Zdravkie i Žekie,
i cilie našie politiškie strukturie,
proglašavamo Kupinu za Europsku prijestolnicu kulturie!

(Freza, kao u Rijeci.)

A uz blagoslov gradonačelnika Bumbie, i svietega Petra,
po nojnovijemu G(L)UPU Nevena Marića i Vulovića iz Supetra,
u Šalinove dvuore bit će Teatrin Dva ferala, i glumačko skula,
a glumit ćedu Šalinovi, Haberovi i Emila Fronie Peka bivšo cura!

U Hrabara bit će Ljetno kino Mediteran,
Galerija Dešković u Čuka apartman,
Galerija poljoprivrednie zadrugie u Bačića,
a umisto Koločevih kakicih visit ćedu slike Rokota Matijašića!

Knjižnicu i Glazbenu skulu, ne može se bez knjigie i kajdankie,
i Božota Jadrankie,
smistit ćemo u Čušlića podrum, da njin bude hlad,
a srušit Kefinu kuću i napravit Božićni grad!

Hortikultura: Kal bronjevina plane, usodit platane!
Kal platane uvenu, neka tamarisi zenu!
Usod palme protiv stresa, na novo gruobje dvo čempresa!
A prid Kupinicu tri murve, velu žilu,
i za Đimeta jelnu bugenvilu!

Dvista kontenjerih, reciklaža, ograničeno kilaža, eko-keko taktika,
papir, korta, kartun, lišće, plastika,
Karielovića akumulatori, Čukinicie vlose,  Gogota pice,
Kitota vilice, ženski tamponi, čepi za u guzice,
ne gume, picigle i store karoce,
odvojeno boce,
za vino, prošek, rakiju i đin,
svaki kontenjer imat će pin!

(Freza.)

U Klaricie Bočineto, provjerena marka,
bit će Splisko banka!
A u Nikolca, Marčića i Arbunića na duonju etažu,
u Arisa magazin za nepovratnu ambalažu,
i Jubicie garažu,
di Matkotu stojidu alati,
bit ćedu bankomati!

U Šantarie kuću, di je Malvina,
bit će FINA,
poslovnica Kupina,
a kraj onega dupina,
po nacrtu pokuojnega Žarkota Turketa,
poslovni prostor Nikšie Krojača zeta!

Otvorit ćemo: u Štropie disko, u Pišie Mali raj
u Vrsalovića Varadero, u Rufota Pumparelu,
ako za onakve  suncobrane, i Bućota tiendu, nođemo kran,
a u hotiel Vitar bit će Loža restoran!
I nieće se zimi govorit: Na Kupinu nikoga živa,
u Jakšie Šimića bit će Terasa Santo, a u Jasminie Taverna Riva!

(Freza.)

Ferma sa to frezie, ni radna akcija,
Kupina je Europska turistička destinacija!
Bez Ingliezih!
A u Čušlića podrum, dvonaest Kiniezih!

A Boljani naši mili?
Odselili!
Ivica Baka u Ameriku, Keškići u Irsku,
Dubravčića sin u Tunis, Norvešku, Finsku,
Bagera molo u Zagreb utekla,
Apaće ćier u Prožnica klekla;  
svi iz nevoje u nevoju,
a na Kupinu: bubreg u loju!

Boljani ne holte vonka, da vos ne bi život ošinu,
Kupina je Raj na zemlji, priselte se na Kupinu!

Vrota su von uvik otvorena, Kupina je prima vamin puna rišpeta,
iselit ćemo Egehera i Matu Bočineta!

Boljani, između nos ne smi bit nesloga i tuča,
Kupina je naša i vaša kuća!

Živio Buol! Živila Europska prijestolnica kulturie Kupina!
U  Bolu kurac, a na Kupinu kurčina!