Red plovidbeK A T A M A R A N

JADROLINIJA RIJEKA:2018.: ZIMSKI RED PLOVIDBE

           01. 01. - 31. 05 & 01. 10. - 31. 12. 2018.KATAMARAN BOL - SPLIT

     06:25     pon., uto., sri., čet., pet.

    12:25     subotom   

    13:25     nedjeljom i blagdanom


KATAMARAN SPLIT - BOL

     16:00     pon., uto., sri., čet., ned. i praznik

     16:30     petkom

     23:00     subotom2018.: LJETNI RED PLOVIDBE

           01. 06. - 30. 09. 2018.


KATAMARAN  BOL - SPLIT

     06:30     svaki dan osim nedjeljom

     07:30     nedjeljom


KATAMARAN SPLIT - BOL

     16:30     svaki dan***********************************************************


  T R A J E K T I
2018: LJETNI RED PLOVIDBE

         01. 06. - 30. 09. 2018.


TRAJEKT SUPETAR - SPLIT

05:00 / 06:30 / 7:45 / 09:00 / 10:30 / 11:45  (29.06. - 02. 09.) /

12:30 / 14:00 / 15:30 / 16:30 (29. 06. - 02. 09.) /

18:00 / 19:30 / 20:45 / 22:45 /


TRAJEKT SPLIT - SUPETAR

05:15 / 06:15 / 07:45 / 09:00 / 10:30 (29. 06. - 02. 09.) / 11:15 /

12:45 / 14:15 / 15:15 (29. 06. - 02. 09.) / 16:45 /

18:00 / 19:30 / 21:00 / 23:59 /


**********


2018.: ZIMSKI RED PLOVIDBE

         01. 01. - 31. 05. 2018. & 01. 10. - 31. 12. 2018.

  


TRAJEKT SUPETAR - SPLIT


                      06:30* / 07.45 / 10.30  /

                      12:30 / 14.30* / 15.30 /  18.00 / 20.00 / 22.45**


TRAJEKT SPLIT - SUPETAR


                     06.15* / 09.00 / 11:00 /

                     12.30* / 14.15 /  16.30 / 18.15 / 20:30*** / 23.59**


*   ne plovi nedjeljom i praznikom

** ne plovi 24., 25. i 31. XII. 2018.


******************************************************************


             SUMARTIN - MAKARSKA - SUMARTIN2018: LJETNI RED PLOVIDBE (1)

                      01. 06. - 28. 06. & 03. 09. 2018.


TRAJEKT SUMARTIN - MAKARSKA

                      06:00 (nedjeljom i praznikom u 08:00) / 11:00 / 15:00 / 18:30 /


TRAJEKT MAKARSKA - SUMARTIN

09:00 / 12:30 / 17:00 / 20:00 (07.09. U 21:00) /2018: LJETNI RED PLOVIDBE (2)

                          29. 06. - 02. 09. 2018.


TRAJEKT SUMARTIN - MAKARSKA

06:00 / 09:30 / 13:00 / 16:30 / 20:00 /


TRAJEKT MAKARSKA - SUMARTIN

08:00 / 11:00 / 14:30 / 18:00 / 21:00 /


*****


2018: ZIMSKI RED PLOVIDBE

                   01. 01. - 31. 05.  &  01. 10. - 31. 12. 2018.


TRAJEKT SUMARTIN - MAKARSKA

                      06.00 / 11.00 / 15.30         svaki dan osim nedjeljom i praznikom

                      08.00 / 11.00 / 18.00         nedjeljom i praznikomTRAJEKT MAKARSKA - SUMARTIN

                     09.00 / 12.30 / 18:30         svaki dan osim nedjeljom i praznikom

                     09.00 / 12.30 / 19.30          nedjeljom i praznikom          
*************************************************************************************************


Karta kretanja brodova (trajekti i katamarani)


*************************************************************************************************


I N F O R M A C I J E:  Jadrolinija pogledajte ovdje.

(kliknite i provjerite satnice putovanja, cijene, linije u prekidu ... )


Telefoni Jadrolinije (informacije za moguće promjene ili linije u prekidu):

Split 338-333, Supetar 631-357