Red plovidbe

  K A T A M A R A NLJETNI RED PLOVIDBE (30. 05. - 28. 09. 2014.)


KATAMARAN BOL - SPLIT

06:30    svaki dan osim nedjeljom

07:30    nedjeljom


KATAMARAN SPLIT - BOL

16:30    svaki dan


Cijena prijevoza katamaranom 30. 05. - 28. 09. 2014.: Bol - Split 55 kn, Bol - Jelsa 35 knZIMSKI RED PLOVIDBE (29. 09. - 31. 12. 2014.)


KATAMARAN BOL - SPLIT

06.25  svaki dan osim nedjeljom i praznikom

13.25  nedjeljom i praznikom


KATAMARAN SPLIT - BOL

16.00   svaki dan osim petkom

16.30   petkom


Cijena prijevoza katamaranom 1. 10. 13. - 29. 05. 14.: Bol - Split 40 kn, Bol -Jelsa 25 kn
  T R A J E K T ILJETNI RED PLOVIDBE (30. 05. - 28. 09. 2014.)


TRAJEKT SUPETAR - SPLIT

05:00 / 06:30 / 07:45 / 09:00 / 10:30 / 11:45  (27.06. - 31.08.) / 12:30 / 14:00 / 15:30 / 16:30 (27.06. - 31.08.) / 18:00 / 19:30 / 20:45 / 22:45


TRAJEKT SPLIT - SUPETAR

05:15 / 06:15 / 07:45 / 09:00 / 10:30 (27.06. - 31.08.) / 11:15 / 12:45 / 14:15 /

15:15 (27.06. - 31.08.) / 16:45 / 18:00 / 19:30 / 21:00 / 23:59


Cijena prijevoza: 33 kn po osobi, 160 kn za automobil manji od 5 mZIMSKI RED PLOVIDBE (29. 09. - 31. 12. 2014.)


TRAJEKT SUPETAR - SPLIT

06.30* / 07.45 / 10.30 / 12.30 / 14.30* / 15.30 / 18.00 / 20.00 / 22.45


TRAJEKT SPLIT - SUPETAR

06.15* / 09.00 / 11.00 / 12.30* / 14.15 / 16.30 / 18.15 / 20.30 / 23.59


* napomena: ne plovi nedjeljom i praznikom

SUMARTIN - MAKARSKA - SUMARTIN ***************************


LJETNI RED PLOVIDBE (30. 05. - 26. 06. & 01. 09. - 28. 09. 2014.)


TRAJEKT SUMARTIN - MAKARSKA

06:00* / 11:00 / 15:00 / 18:30


* nedjeljom i blagdanom u 8:00 sati


TRAJEKT MAKARSKA - SUMARTIN

09:00 / 12:30 / 17:00 / 20:30**


** 07.09.14. iz Makarske polazi u 21:00


LJETNI RED PLOVIDBE (27. 06. - 31. 08. 2014.)


TRAJEKT SUMARTIN  - MAKARSKA


06:00 / 09:30 / 13:00 / 16:30 / 20:00


TRAJEKT MAKARSKA - SUMARTIN

08:00 / 11:00 / 14:30 / 18:00 / 21:00
ZIMSKI RED PLOVIDBE (29. 09. - 31. 12. 2014.)


TRAJEKT SUMARTIN - MAKARSKA

Radnim danom: 06.00 / 11.00 / 15.30

Nedjeljom i praznikom: 08.00 / 11.00 / 18.00


TRAJEKT MAKARSKA - SUMARTIN

Radnim danom: 09.00 / 12.30 / 18.30

Nedjeljom i praznikom: 09.00 / 12.30 / 19.30


******************************************************************


Informacije Jadrolinija pogledajte ovdje.

(kliknite i provjerite satnice putovanja)


Telefoni Jadrolinije: Split 338-333, Supetar 631-357