Red plovidbeK A T A M A R A N

JADROLINIJA RIJEKA:LJETNI RED PLOVIDBE (02. 06. - 01. 10. 2017.)

JADROLINIJA RIJEKAKATAMARAN BOL - SPLIT

     06.30    svaki dan osim nedjeljom (dolazak u Split u 7.40 h)

     07.30    nedjeljom (dolazak u Split u 8.40 h)


KATAMARAN BOL - JELSA

     17:50    svaki dan


KATAMARAN SPLIT - BOL

     16.30     svaki dan (dolazak u Bol u 17.40 h)


KATAMARAN JELSA - BOL

      06:00     svaki dan osim nedjeljom

      07:00     nedjeljom


****************************************ZIMSKI RED PLOVIDBE (01. 01. - 01. 06. 2017.)

                                                   & 02. 10. - 31. 12. 2017.


KATAMARAN BOL - SPLIT

     06.25    svaki dan osim nedjeljom i praznikom

     13.25    nedjeljom i praznikom


KATAMARAN SPLIT - BOL

     16.00     svaki dan osim petkom

     16:30     samo petkom


***********************************************************


  T R A J E K T ILJETNI RED PLOVIDBE (02. 06. - 01. 10. 2017.)

                                                

TRAJEKT SUPETAR - SPLIT


                      05:00 / 06:30 / 07.45 / 09:00 / 10.30 / 12:30/ 14:00 / 15:30 /

18:00 / 19:30 / 20:45 / 22:45


TRAJEKT SPLIT - SUPETAR


                     05:15 / 06:15 / 07:45 / 09:00 /  11:15 /12:45 / 14:15 /  16:45 /

18:00 / 19:30 / 21:00 / 23:59*************************************ZIMSKI RED PLOVIDBE (02. 10. - 31. 12. 2017.)


TRAJEKT SUPETAR - SPLIT


                      06:30* / 07.45 / 10.30  /

                      12:30/ 14.30* / 15.30 /  18.00 / 20.00 / 22.45**


TRAJEKT SPLIT - SUPETAR


                     06.15* / 09.00 / 11:00 /

                     12.30* / 14.15 /  16.30 / 18.15 / 20:30 / 23.59**


*   ne plovi nedjeljom i praznikom

** ne plovi 24., 25. i 31. XII. 2017.


******************************************************************


             SUMARTIN - MAKARSKA - SUMARTINLJETNI RED PLOVIDBE  (04.09. - 01.10.)


TRAJEKT SUMARTIN - MAKARSKA

06:00 * / 11:00 / 15:00 / 18:30


TRAJEKT MAKARSKA - SUMARTIN

09:00 / 12:30 / 17:00 / 20:00 **


Napomena: *    nedjeljom i blagdanom u 08:00 h

                    **  07. 09. u 21:00 h


***********************************


ZIMSKI RED PLOVIDBE (02. 10. - 31. 12. 2017.)


TRAJEKT SUMARTIN - MAKARSKA

                      06.00 / 11.00 / 15.30       svaki dan osim nedjeljom i praznikom

                      08.00* / 11.00 / 18.00   nedjeljom i praznikomTRAJEKT MAKARSKA - SUMARTIN

                     09.00 / 12.30 / 18:30           svaki dan osim nedjeljom i praznikom

                     09.00 / 12.30 / 19.30         nedjeljom i praznikom          *************************************************************************************************

Karta kretanja brodova (trajekti i katamarani)


*************************************************************************************************


I N F O R M A C I J E:  Jadrolinija pogledajte ovdje.

(kliknite i provjerite satnice putovanja, cijene, linije u prekidu ... )


Telefoni Jadrolinije (informacije za moguće promjene ili linije u prekidu):

Split 338-333, Supetar 631-357