Red plovidbe

  K A T A M A R A N


ZIMSKI RED PLOVIDBE (29. 09. - 31. 12. 2014.)


KATAMARAN BOL - SPLIT

06.25  svaki dan osim nedjeljom i praznikom

13.25  nedjeljom i praznikom


KATAMARAN SPLIT - BOL

16.00   svaki dan osim petkom

16.30   petkom


Cijena prijevoza katamaranom 01 10.  - 31. 12. 14.: Bol - Split 40 kn, Bol -Jelsa 25 kn
  T R A J E K T IZIMSKI RED PLOVIDBE (29. 09. - 31. 12. 2014.)


TRAJEKT SUPETAR - SPLIT

06.30* / 07.45 / 10.30 / 12.30 / 14.30* / 15.30 / 18.00 / 20.00 / 22.45**


TRAJEKT SPLIT - SUPETAR

06.15* / 09.00 / 11.00 / 12.30* / 14.15 / 16.30 / 18.15 / 20.30 / 23.59**


* napomena: ne plovi nedjeljom i praznikom

**                  ne plovi 24., 25. i 31. XII. 2014.
SUMARTIN - MAKARSKA - SUMARTIN ***************************ZIMSKI RED PLOVIDBE (29. 09. - 31. 12. 2014.)


TRAJEKT SUMARTIN - MAKARSKA

Radnim danom: 06.00 / 11.00 / 15.30

Nedjeljom i praznikom: 08.00* / 11.00 / 18.00


TRAJEKT MAKARSKA - SUMARTIN

Radnim danom: 09.00 / 12.30 / 18.30

Nedjeljom i praznikom: 09.00* / 12.30 / 19.30


* napomena: ne plovi 25. XII. 2014.


******************************************************************


Informacije Jadrolinija pogledajte ovdje.

(kliknite i provjerite satnice putovanja)


Telefoni Jadrolinije: Split 338-333, Supetar 631-357