Red plovidbe

  K A T A M A R A N


LJETNI RED PLOVIDBE (25. 05. - 02. 10. 2016.)


KATAMARAN BOL - SPLIT

     06.30  svaki dan osim nedjeljom 

     07.30  nedjeljom 


KATAMARAN SPLIT - BOL

     16.30   svaki dan (od 25. svibnja)


*****

Cijena prijevoza katamaranom: do 03. 10. 2016.: Bol - Split 55 kn, Bol -Jelsa 35 kn


**********************************


ZIMSKI RED PLOVIDBE (03. 10. - 31. 12. 2016.)


KATAMARAN BOL - SPLIT

     06.25  svaki dan osim nedjeljom i praznikom

     13.25  nedjeljom i praznikom


KATAMARAN SPLIT - BOL

     16.00   svaki dan osim petkom

     16:30   samo petkom


*****

Cijena prijevoza katamaranom od 03. 10. 2016.: Bol - Split 40 kn, Bol -Jelsa 25 kn
  T R A J E K T ILJETNI RED PLOVIDBE (25. 05. - 02. 10. 2016.)


TRAJEKT SUPETAR - SPLIT

                       05:00 / 06.30 / 07.45 / 09:00 /10.30  /

                       12:30/ 14.00 / 15.30 /  18.00 / 19.30 / 20.45 / 22.45


TRAJEKT SPLIT - SUPETAR


                        05:15 / 06.15 / 07:45 / 09.00 /

                        11.15 / 12.45 / 14.15 /  16.45 / 18.00 / 19:30 / 21:00 / 23.59


*******************************************


ZIMSKI RED PLOVIDBE (03. 10. - 31. 12. 2016.)


TRAJEKT SUPETAR - SPLIT


                      06:30* / 07.45 / 10.30  /

                      12:30/ 14.30* / 15.30 /  18.00 / 20.00 / 22.45**


TRAJEKT SPLIT - SUPETAR


                     06.15* / 09.00 / 11:00 /

                     12.30* / 14.15 /  16.30 / 18.15 / 20:30 / 23.59***   ne plovi nedjeljom i praznikom

** ne plovi 24., 25. i 31. XII. 2016.


Cijena prijevoza od 3. 10.: putnici 28.00 kn, djeca 12.00 kn, auto 130,00 kn, bicikl 32,00 kn


*****

             SUMARTIN - MAKARSKA - SUMARTIN


LJETNI RED PLOVIDBE (25.05. - 30.06. & 5.09. - 2.10.16.)


TRAJEKT SUMARTIN - MAKARSKA

                     06.00* / 11.00 / 15.00 / 18:30

                    * Nedjeljom i praznikom u 08.00


TRAJEKT MAKARSKA - SUMARTIN

                     09.00 / 12.30 / 17:00 / 20:00


*******************************ZIMSKI RED PLOVIDBE (03.10. - 31.12. 2016.)


TRAJEKT SUMARTIN - MAKARSKA

                      06.00 / 11.00 / 15.30       svaki dan osim nedjeljom i praznikom

                      08.00** / 11.00 / 18.00   nedjeljom i praznikomTRAJEKT MAKARSKA - SUMARTIN

                     09.00 / 12.30 / 18:30      svaki dan osim nedjeljom i praznikom

                     09.00** / 12.30 / 19.30  nedjeljom i praznikom


                     **  ne plovi 25. 12. 16.*************************************************************************************************

Karta kretanja brodova (trajekti i katamarani)


*************************************************************************************************


Informacije Jadrolinija pogledajte ovdje.

(kliknite i provjerite satnice putovanja)


Telefoni Jadrolinije (informacije za moguće promjene ili linije u prekidu):

Split 338-333, Supetar 631-357