Red plovidbe

  K A T A M A R A NZIMSKI RED PLOVIDBE (01. 01. - 01. 06. 2017.)

                                                   & 02. 10. - 31. 12. 2017.


KATAMARAN BOL - SPLIT

     06.25    svaki dan osim nedjeljom i praznikom

     13.25    nedjeljom i praznikom


KATAMARAN SPLIT - BOL

     16.00     svaki dan osim petkom

     16:30     samo petkom


Cijena prijevoza katamaranom: Bol - Split 40 kn, Bol -Jelsa 25 kn


*****
LJETNI RED PLOVIDBE (02. 06. - 01. 10. 2017.)


KATAMARAN BOL - SPLIT

     06.30    svaki dan osim nedjeljom (dolazak u Split u 7.40 h)

     07.30    nedjeljom (dolazak u Split u 8.40 h)


KATAMARAN SPLIT - BOL

     16.30     svaki dan (dolazak u Bol u 17.40 h)

  

Cijena prijevoza: Bol - Split 55 kn, Bol - Jelsa 35 kn


***


IZLETNIČKA LINIJA (09. 06. - 18. 09.) DUBROVNIK - KORČULA - HVAR - BOL - SPLIT


KATAMARAN BOL - SPLIT

    11.40  svaki dan (dolazak u Split u 12.30)


KATAMARAN SPLIT - BOL

    15.45  svaki dan (dolazak u Bol u 16.35)


Cijena prijevoza na ovoj izletničkoj liniji: Bol - Split 70 kn, Bol - Hvar 70 kn,

Bol - Korčula 120, Bol - Dubrovnik 195 kn

(Na ovoj liniji nema popusta i ne vrijede otočne iskaznice)  T R A J E K T I


ZIMSKI RED PLOVIDBE (01. 01. - 01. 06. 2017.)

                                                  & 02. 10. - 31. 12. 2017.


TRAJEKT SUPETAR - SPLIT


                      06:30* / 07.45 / 10.30  /

                      12:30/ 14.30* / 15.30 /  18.00 / 20.00 / 22.45**


TRAJEKT SPLIT - SUPETAR


                     06.15* / 09.00 / 11:00 /

                     12.30* / 14.15 /  16.30 / 18.15 / 20:30 / 23.59**


*   ne plovi nedjeljom i praznikom

** ne plovi 24., 25. i 31. XII. 2017.


Cijena prijevoza: putnici 28 kn, djeca 14 kn, auto 130 kn, bicikl 32 kn


*******************LJETNI RED PLOVIDBE (02. 06. - 01. 10. 2017.)

                                                

TRAJEKT SUPETAR - SPLIT


                      05:00 / 06:30 / 07.45 / 09:00 / 10.30  /11:45 (30. VI. - 03. IX.) /

     12:30/ 14:00 / 15:30 / 16:30 (30. VI. - 03. IX.) / 18:00 / 19:30 / 20:45 / 22:45


TRAJEKT SPLIT - SUPETAR


                     05:15 / 06:15 / 07:45 / 09:00 / 10:30 (30. VI. - 03. IX.) / 11:15 /

       12:45 / 14:15 / 15:15 (30. VI. - 03. IX.) / 16:45 / 18:00 / 19:30 / 21:00 / 23:59**********************


             SUMARTIN - MAKARSKA - SUMARTINZIMSKI RED PLOVIDBE (01. 01. - 01. 06. 2017.)

                                                  &  02. 10. - 31. 12. 2017.


TRAJEKT SUMARTIN - MAKARSKA

                      06.00 / 11.00 / 15.30       svaki dan osim nedjeljom i praznikom

                      08.00* / 11.00 / 18.00   nedjeljom i praznikomTRAJEKT MAKARSKA - SUMARTIN

                     09.00 / 12.30 / 18:30           svaki dan osim nedjeljom i praznikom

                     09.00* / 12.30 / 19.30         nedjeljom i praznikom


                     *  ne plovi 01. 01. 2017.

                      dana 17. IV. 2017. (Uskrsni ponedjeljak) iz Sumartina u 06:00 

                             


*************************************************************************************************

Karta kretanja brodova (trajekti i katamarani)


*************************************************************************************************


I N F O R M A C I J E:  Jadrolinija pogledajte ovdje.

(kliknite i provjerite satnice putovanja, cijene, linije u prekidu ... )


Telefoni Jadrolinije (informacije za moguće promjene ili linije u prekidu):

Split 338-333, Supetar 631-357