Red plovidbeK A T A M A R A N

JADROLINIJA RIJEKA:2021.: ZIMSKI RED PLOVIDBE

01. 01. - 03. 06. 2021.


KATAMARAN BOL - SPLIT

06:25 pon., uto., sri., čet. i pet.

07:25 sub.

13:25 ned. i praznikom


KATAMARAN SPLIT - BOL

16:00 pon., uto., sri., čet., ned. i praznikom

16:30 pet. i sub.


KATAMARAN BOL - JELSA

17:10 pon., uto., sri., čet., ned. i praznikom

17:40 pet. i sub.


KATAMARAN JELSA - BOL

06:00 pon., uto., sri., čet., ned. i praznikom

07:00 sub.

13:00 ned. i praznikom


Izvansezonske cijene: Bol - Split 40 kn, Bol - Jelsa 25 kn


***********************************************************


T R A J E K T I2021.: ZIMSKI RED PLOVIDBE

01. 01. - 03. 06. 2021.


TRAJEKT SUPETAR - SPLIT

06:30* / 07:45 / 10:30 / 12:30 / 14:30* / 15:30 / 18:00 / 20:00 / 22:45 /


TRAJEKT SPLIT - SUPETAR

06:15* / 09:00 / 11:00 / 12:30* / 14:15 / 16:30 / 18:15 / 20:30 / 23:59 /NAPOMENA: * ne plovi nedjeljom i praznikom

***********************************************
SUMARTIN - MAKARSKA - SUMARTIN

Na državnoj liniji Sumartin - Makarska - Sumartin uvedena je rezervacija za prijevoz

automobila trajektom!2021.: ZIMSKI RED PLOVIDBE

01. 01. - 03. 06. 2021.


TRAJEKT SUMARTIN - MAKARSKA

radnim danom

06:00 / 11:00 / 15:30 /


nedjeljom i blagdanom

08:00 / 11:00 / 18:00 /


TRAJEKT MAKARSKA - SUMARTIN

radnim danom

09:00 / 12:30 / 18:30 /


nedjeljom i blagdanom

09:00 / 12:30 / 19:30 /*************************************************************************************************


Karta kretanja brodova (trajekti i katamarani)


*************************************************************************************************


I N F O R M A C I J E: JADROLINIJA kliknite ovdje.

(kliknite i provjerite satnice putovanja, cijene, linije u prekidu ... )


Telefoni Jadrolinije (informacije za moguće promjene ili linije u prekidu):

Split 338-333, Supetar 631-357