Red plovidbe

  K A T A M A R A N


ZIMSKI RED PLOVIDBE (28. 09. 2015. - 02. 06. 2016.)


KATAMARAN BOL - SPLIT

06.25  svaki dan osim nedjeljom i praznikom

13.25  nedjeljom i praznikom


KATAMARAN SPLIT - BOL

16.00   svaki dan osim petkom

16.30   petkom


*****


24. 03. 2016. (četvrtak)

   18:15   Jelsa - Bol (dodatno putovanje prije križnog puta na Hvaru)

   19:00   Bol - Jelsa (dodatno putovanje za križni put)

25. 03. 2016. (petak)

   06:00   Jelsa - Bol - Split (nema putovanja)

   08:00   Jelsa . Bol (dodatno putovanje nakon križnog puta)

   08:30   Bol - Jelsa (dodatno putovanje)

   09:15   Jelsa - Bol - Split (redovita linija umjesto u 6:00 sati)
Cijena prijevoza katamaranom:

28. 09. 2015. - 02. 06. 2016.: Bol - Split 40 kn, Bol -Jelsa 25 kn
  T R A J E K T IZIMSKI RED PLOVIDBE (28. 09. 2015. - 02. 06. 2016.)


TRAJEKT SUPETAR - SPLIT

06.30* / 07.45 / 10.30 / 12.30 / 14.30* / 15.30 / 18.00 / 20.00 / 22.45


TRAJEKT SPLIT - SUPETAR

06.15* / 09.00 / 11.00 / 12.30* / 14.15 / 16.30 / 18.15 / 20.30 / 23.59


* napomena: ne plovi nedjeljom i praznikom


*****             SUMARTIN - MAKARSKA - SUMARTIN


ZIMSKI RED PLOVIDBE (28. 09. 2015. - 02. 06. 2016.)


TRAJEKT SUMARTIN - MAKARSKA

Radnim danom: 06.00 / 11.00 / 15.30

Nedjeljom i praznikom: 08.00 / 11.00 / 18.00


TRAJEKT MAKARSKA - SUMARTIN

Radnim danom: 09.00 / 12.30 / 18.30

Nedjeljom i praznikom: 09.00 / 12.30 / 19.30


*****


28. 03. 2016. (Uskrsni ponedjeljak)

   06:00   Sumartin - Makarska (kao radnim danom)

  


*************************************************************************************************

Karta kretanja brodova (trajekti i katamarani)


*************************************************************************************************


Informacije Jadrolinija pogledajte ovdje.

(kliknite i provjerite satnice putovanja)


Telefoni Jadrolinije (informacije za moguće promjene ili linije u prekidu):

Split 338-333, Supetar 631-357