Red plovidbeK A T A M A R A N

JADROLINIJA RIJEKA:2019.: ZIMSKI RED PLOVIDBE

           01. 01. - 30. 05. & 30. 09. - 31. 12. 2019.


KATAMARAN BOL - SPLIT

     06.25   pon., uto., sri., čet. i pet.

     07.25   sub.

     13.25   ned. i praznik


KATAMARAN SPLIT - BOL

       16:00   pon., uto., sri., čet. i ned.

       16:30   pet. i sub.***********************************************************


  T R A J E K T I2018./2019.: ZIMSKI RED PLOVIDBE

                     01. 10. 2018. - 30. 05. 2019.

  


TRAJEKT SUPETAR - SPLIT


                      06:30* / 07.45 / 10.30  /

                      12:30 / 14.30* / 15.30 /  18.00 / 20.00 / 22.45


TRAJEKT SPLIT - SUPETAR


                     06.15* / 09.00 / 11:00 /

                     12.30* / 14.15 /  16.30 / 18.15 / 20:30 / 23.59


*   ne plovi nedjeljom i praznikom******************************************************************


             SUMARTIN - MAKARSKA - SUMARTIN2018: ZIMSKI RED PLOVIDBE

                                  01. 10. 2018. - 30. 05. 2019.


TRAJEKT SUMARTIN - MAKARSKA

                      06.00 / 11.00 / 15.30         svaki dan osim nedjeljom i praznikom

                      08.00* / 11.00 / 18.00         nedjeljom i praznikomTRAJEKT MAKARSKA - SUMARTIN

                     09.00 / 12.30 / 18:30         svaki dan osim nedjeljom i praznikom

                     09.00* / 12.30 / 19.30          nedjeljom i praznikom          


*   ne plovi 1. 01. 2019.

     na Uskrsni ponedjeljak 22. 04. 2019., iako je praznik, iz Sumartina polazi u 6.00 h*************************************************************************************************


Karta kretanja brodova (trajekti i katamarani)


*************************************************************************************************


I N F O R M A C I J E:  Jadrolinija pogledajte ovdje.

(kliknite i provjerite satnice putovanja, cijene, linije u prekidu ... )


Telefoni Jadrolinije (informacije za moguće promjene ili linije u prekidu):

Split 338-333, Supetar 631-357