Umjesto čestitke

alt


CVJETKA BRIZIĆ, rođendan 20. studenoga (posebne čestitke iz Studenca, prod. 46)


alt


KATARINA KRALJEVIĆ i KRISTINA BOŠKOVIĆ, sestre blizanke, rođendan 20. studenoga


alt


KATICA (ZDRAVKA) MARINKOVIĆ, rođendan 20. studenoga


alt


JELENA KALPIĆ, rođendan  20. studenoga


alt


FRANČESKA KUSANOVIĆ, rođendan 16. studenoga


alt


ĐENKA VUKOTA, rođendan 16. studenoga


alt


SANI BODLOVIĆ, rođendan 15. studenoga


alt


ANDREJ JUGOVIĆ, rođendan 12. studenoga


alt


ZDENKO VUČIČIĆ, rođendan  12. studenoga


alt


ZDENKA i PAULA TOMAŠ, mama i kći, rođendani 10. studenoga


alt


SLOBODAN LOVRIĆ, rođendan 10. studenoga


alt


JASMIN MARINKOVIĆ, rođendan 10. studenoga


alt


VICE MARINKOVIĆ, rođendan 10. studenoga


alt


JERKO RESTOVIĆ, rođendan 10. studenoga


alt


MARKO PETOJEVIĆ, rođendan 10. studenoga


alt


ANNA HERO, rođendan 9. studenoga


alt


DEJAN MARINKOVIĆ, rođendan 9. studenoga


alt


PERO BODLOVIĆ, rođendan 8. studenoga


alt


NENA TRUTANIĆ, rođendan 7. studenoga


alt


RUDI HALILOVIĆ, rođendan 7. studenoga


alt


MARIJO ETEROVIĆ, rođendan 7. studenoga


alt


IVAN ANIĆ, rođendan 5. studenoga


alt


JERKA ŠIMUNOVIĆ, rođendan 4. studenoga


alt


MIJA PETOJEVIĆ, rođendan 4. studenoga


alt


ANTE LALIĆ, rođendan  1. studenoga


alt


BRANKO KARMELIĆ PIRČIĆ, rođendan 1. studenoga


alt


MLADEN ČURIN, rođendan 31. listopada


alt


ANKICA TROGRLIĆ i MILAN MATIĆ vjenčani u Bolu 28. listopada (s njima su kumovi Katja Kosović i Zdravko Ivić)


alt


NIKICA MARČIĆ, rođendan 30. listopada


alt


DAMIR RATKOVIĆ, rođendan 30. listopada


alt


VINKA STIPIČIĆ, rođendan 30. listopada


alt


MIRKO KARAN, rođendan 28. listopada


alt


NIKŠA BAKOVIĆ, rođendan 28. listopada


alt


IVAN MALENICA, rođendan 27. listopada


alt


JOZICA ŠARIĆ (ETEROVIĆ), rođendan 27. listopada


alt


STIPE ŠESNIĆ, rođendan 25. listopada


alt


PERO TRUTANIĆ, rođendan 25. listopada


alt


BORIS ŠKRBIĆ, rođendan  24. listopada


alt


ROBERTA JERČIĆ, rođendan 23. listopada


alt


VINKO KARELOVIĆ, rođendan 23. listopada


alt


JELENA SEKULOVIĆ, rođendan  22. listopada


alt


JANJA MIHOVILOVIĆ, rođendan  22. listopada


alt


OLGA SEKULOVIĆ, rođendan 21. listopada


alt


MARINA MARINKOVIĆ, rođendan 20. listopada


alt


VOJKA KATIĆ, rođendan 20. listopada


alt


TONČI PLENKOVIĆ, rođendan 20. listopada


alt


JAKO ANDABAK, rođendan 19. listopada


alt


DEAN BAKOVIĆ, rođendan 19. listopada