Umjesto čestitke

alt


VOJKA KATIĆ, rođendan 20. listopada


alt


MARINA MARINKOVIĆ, rođendan 20. listopada


alt


TONČI PLENKOVIĆ, rođendan 20. listopada


alt


DEAN BAKOVIĆ, rođendan 19. listopada


alt


JAKO ANDABAK, rođendan 19. listopada


alt


JURI KARMELIĆ, rođendan 18. listopada


alt


o. DAMIR ŠOKIĆ, rođendan 16. listopada


alt


KETRIN MARINKOVIĆ i DOMAGOJ RADOSLAVIĆ, vjenčani u Bolu 13. listopada


alt


ZARA i EVA JAKŠIĆ, rođendan 14. listopada


alt


LUKŠA PETRIĆ, rođendan 14. listopada


alt


TONKA KOLJATIĆ, rođendan 13. listopada


alt


IGNACY MARINKOVIĆ, rođendan 13. listopada


alt


ALENKA KOJDIĆ, rođendan 13. listopada


alt


KATE BARTULOVIĆ, rođendan 12. listopada


alt


MARJANA NIKOLIĆ, rođendan 12. listopada


alt


ĐONI FABJANOVIĆ, rođendan 12. listopada


alt


JAKŠA CVITANIĆ BOROVINA, rođendan 11. listopada


alt


MIJODRAG MILJEVIĆ, rođendan 11. listopada


alt


TOMISLAV MIKULIĆ, rođendan 9. listopada


alt


LARA TOPALOVIĆ, rođendan 7. listopada


alt


DENIS KARMELIĆ JERČIĆ, rođendan 7. listopada


alt


JOZO BOŠNJAK, rođendan 7. listopada


alt


DUJE BALAJIĆ, rođendan 7. listopada


alt


VINKO MARINKOVIĆ BUMBA, rođendan 7. listopada


alt


NATALI KUSANOVIĆ, rođendan 5. listopada


alt


JERKA CVITOVIĆ, rođendan 5. listopada


alt


PERO KRALJEVIĆ OKO, rođendan 5. listopada


alt


CELINA MARČIĆ, rođendan 4. listopada


alt


TONI PEŠUTIĆ, rođendan 2. listopada


alt


ZVONKO TESKERA, rođendan 1. listopada


alt


IVANA REPUŠIĆ i JOŠKO MARINKOVIĆ vjenčani 28. rujna u Runovićima


alt


RAJKA MALVASIJA, rođendan 30. rujna


alt


PRAVDAN KATIĆ, rođendan  30. rujna


alt


ŽELJAN JELAVIĆ, rođendan 29. rujna


alt


MARĆELO KEŠKIĆ, rođendan 29. rujna


alt


NIKŠA BODLOVIĆ, rođendan 27. rujna


alt


FRANKO FABIJANOVIĆ, rođendan 26. rujna


alt


PETAR ŠIMUNOVIĆ, rođendan 26. rujna


alt


MATKO GLASINOVIĆ, rođendan 26. rujna


alt


ĐANI BALAJIĆ, rođendan 25. rujna


alt


IVICA BAKOVIĆ, rođendan 24. rujna


alt


PAULA LALIĆ, rođendan 23. rujna


alt


VICE FABIJANOVIĆ, rođendan 23. rujna


alt


DARKO KLAPEŽ, rođendan 22. rujna


alt


ĐINA KARNINČIĆ, rođendan 21. rujna


alt


NIKOLA MARINKOVIĆ, rođendan 19. rujna


alt


MIJO DŽAMBAS, rođendan 19. rujna
 


I