Umjesto čestitke

alt


GORAN REŽIĆ, rođendan 19. svibnja


alt


KARLA KLAPEŽ, rođendan 18. svibnja


alt


KITA (SEKA) ŠĆEPANOVIĆ, rođendan 18. svibnja


alt


VICKO RADIĆ, rođendan 18. svibnja


alt


VICKO MATULIĆ, rođendan 17. svibnja


alt


IVICA BREŠKOVIĆ GUČOR, rođendan 16. svibnja


alt


PERICA KUSANOVIĆ, rođendan 16. svibnja


alt


PINA CECIĆ, rođendan 16. svibnja


alt


IVAN ŽAPER, rođendan 15. svibnja


alt


JOSIP MARTINIĆ, rođendan 15. svibnja


alt


ZORANA MARINKOVIĆ, rođendan 14. svibnja


alt


ANTONIO CVITANIĆ, rođendan 14. svibnja


alt


DARIJA MARINKOVIĆ, rođendan 13. svibnja


alt


ZORAN MILOSAVLJEVIĆ, rođendan 13. svibnja


alt


IVANA RADIĆ, rođendan 12. svibnja


alt


MATKO IVELIĆ, rođendan 12. svibnja


alt


TINA KLAPEŽ, rođendan 11. svibnja


alt


TOMI FABIJANOVIĆ, rođendan 11. svibnja


alt


JOSIP KUZMANIĆ, rođendan 11. svibnja


alt


GOJISLAV BAKOVIĆ, rođendan 11. svibnja


alt


SAVICA PETOJEVIĆ, rođendan 10. svibnja


alt


BUJAR KADRIJI, rođendan 10. svibnja


alt


BRANKA rođ. Grubišić i TOMISLAV VRANČIĆ, vjenčani u Posušju


alt


LUCA MARINKOVIĆ, rođendan 9. svibnja


alt


MERLIN KATIĆ, rođendan 7. svibnja


alt


JURAJ ZORKO BARHANOVIĆ, rođendan 5. svibnja


alt


IVO GRATELLI, rođendan 5. svibnja


alt


VEDRAN KRUNIĆ, rođendan 4. svibnja


alt


IVICA KARMELIĆ, rođendan 3. svibnja


alt


DRAGAN MILOSAVLJEVIĆ, rođendan 2. svibnja


alt


MARIJA JOZIĆ, rođendan 30. travnja i mama MAJA JOZIĆ, rođendan 1. svibnja


alt


VLADIMIR MATIĆ, rođendan 30. travnja


alt


FRANE MARINKOVIĆ, rođendan  29. travnja


alt


DANICA RITTINGHAUS, rođendan 25. travnja


alt


NIKICA BODLOVIĆ ŠEMPER, rođendan 25. travnja


alt


MARKO GOJEVIĆ, rođendan 25. travnja


alt


MATE MARCIN i PIOTR PAWEL MARINKOVIĆ, rođendan 25. travnja


alt


OLGA MARINKOVIĆ diplomirala je u Milanu na Fakultetu arhitekture. U trenutku slavlja s njom su bili majka Deana i otac Slobodan


alt


MANUELA KRALJEVIĆ, kći Karla i Katarine, krštena 22. travnja (kuma Kristina Bošković)


alt


ANITA VRSALOVIĆ, rođendan 23. travnja


alt


SNJEŽANA ETEROVIĆ, rođendan 23. travnja


alt


STIPE MARINKOVIĆ, rođendan 23. travnja


alt


ALJOŠA JURAS, rođendan 23. travnja


alt


JURAJ MARINKOVIĆ, rođendan i imendan 23. travnja


alt


TONČI I SANDRA LEMO (rođ. Serventi) vjenčani u Samostanskoj crkvi 21. travnja


alt


ĐINA BARHANOVIĆ, rođendan 22. travnja


alt


ANTE TONČI KOLJATIĆ, rođendan 22. travnja


alt


VINKO BREŠKOVIĆ, rođendan 20. travnja


alt


FRANKI KRALJEVIĆ, rođendan 19. travnja


alt


VICKO ŠĆEPANOVIĆ, rođendan 19. travnja


alt


NIKOLA MARINKOVIĆ, rođendan 19. travnja


alt


ANTONIJA PETEK, rođendan 18. travnjaI