2015. BAND AID, ŠUŠUR BOL "UČINI KAO BOG"


trajanje 3'40"
Tekst: Ivica Jakšić
Glazba: Jure Stanić
Glavni vokal: Marin Puljizević
Prateći vokali: Dunja Skopljanac Peroš, Manuela Malvasija i Anna Hero
Zborsko pjevanje: Boljani svih uzrasta