LISTA GRUPE BIRAČA

Lista Tonči Kukoč Bager

• IZJAVA 1.1.2018. - 30.6.2018.

• Godišnji financijski plan 2017.


****************************

IVICA ŠĆEPANOVIĆ

• IZJAVA 1.1.2018. - 30.6.2018.

• Financijsko izvješće 2017. i Godišnji program rada i financijski plan za 2018.


****************************


TONČI KUKOČ BAGER

Završni financijski izvještaj

Liste grupe birača

Iza Lože 5 / Bol

IZVJEŠTAJ


****************************

DORO ADULMAR

Završni financijski izvještaj

Liste grupe birača

Doro Adulmar

Račić 29 / Bol

 

Stanje na  Računu za posebne namjene  10. svibnja 2017. je  32.103,60 kn.

Prema financijskom planu za 2017.   30.000,00 kn je uplačeno za dječji vrtić Mali princ u Bolu.

Ostatak novca umanjen za bankovne troškove računa uplačen je na račun donatora (Općina  Bol)

 u iznosu od 1.928,25 kn.

Račun je zatvoren 11.05.2017.

 

Bol,09.06.2017.

Nositelj liste grupe birača

Doro Adulmar


(objavljeno 09. 06. 2017.)

********* *************************************

IZVJEŠTAJ_LISTE_GRUPE_BIRAČA

ObrazacG-FIN-IZVJ-2016

ObrazacIZ-D 2016

(objavljeno 21. 02. 2017.)

**********************************


IVICA ŠĆEPANOVIĆ


IZVJEŠTAJ_LISTE_GRUPE_BIRAČA

ObrazacG-FIN-IZVJ-2016

ObrazacIZ-D 2016

(objavljeno  27. 02. 2017.)