LISTA GRUPE BIRAČA

IVICA ŠĆEPANOVIć

Izjava vijećnika


(objavljeno 10. 07. 2019.)


****************************

TONČI KUKOČ

2017-2021 Program rada za mandatno razdoblje

2018 godišnji financijski plan

2018.Godišnji program rada

donacije 2018

g-fin-izvj 2018

(objavljeno 07. 03. 2019.)


****************************


IVICA ŠĆEPANOVIĆ

Obrazac IZ-D_2018

Obrazac G-FIN-IZVJ_2018

Godišnji program rada i financijski plan

(objavljeno 02. 03. 2019.)

****************************

Lista Tonči Kukoč Bager

� IZJAVA 1.1.2018. - 30.6.2018.

� Godišnji financijski plan 2017.


****************************

IVICA ŠĆEPANOVIĆ

� IZJAVA 1.1.2018. - 30.6.2018.

� Financijsko izvješće 2017. i Godišnji program rada i financijski plan za 2018.


****************************


TONČI KUKOČ BAGER

Završnini financijski izvještaj

Liste grupe birača

Iza Lože 5 / Bol

IZVJEŠTAJ


****************************

DORO ADULMAR

Zavr�ni financijski izvje�taj

Liste grupe birača

Doro Adulmar

Ra?i? 29 / Bol


Stanje na Računu za posebne namjene 10. svibnja 2017. je 32.103,60 kn.

Prema financijskom planu za 2017. 30.000,00 kn je uplačeno za dječji vrtić Mali princ u Bolu.

Ostatak novca umanjen za bankovne troškove računa uplaćen je na račun donatora (Općina Bol)

u iznosu od 1.928,25 kn.

Račun je zatvoren 11.05.2017.


Bol,09.06.2017.

Nositelj liste grupe birača

Doro Adulmar


(objavljeno 09. 06. 2017.)

********* *************************************

IZVJEŠTAJ_LISTE_GRUPE_BIRAČA

ObrazacG-FIN-IZVJ-2016

ObrazacIZ-D 2016

(objavljeno 21. 02. 2017.)

**********************************


IVICA ŠĆEPANOVIĆ


IZVJEŠTAJ_LISTE_GRUPE_BIRA?A

ObrazacG-FIN-IZVJ-2016

ObrazacIZ-D 2016

(objavljeno 27. 02. 2017.)