OŽUJAK U BOLU


16. III. – petak
            • BISKUPIJSKI KRIŽNI
               PUT
               Misa bdijenja i procesija
               sa svijećama u Postirima

17. III. – subota
            • BISKUPIJSKI KRIŽNI
               PUT
               Gornji Humac – Pražnica –
               Pučišća
 


 

19. III. – ponedjeljak
               B L A G D A N  SV. J O S I P A
            • SVETA MISA I FJERA
               U PODBARJU
 

22. III. – četvrtak
            • DOLAZE PRVI GOSTI
               U HOTEL „ELAPHUSA“ 

25. III. – nedjelja
               C V J E T N I C A
            • BLAGOSLOV MASLINOVIH
               GRANČICA
            • LJETNO RAČUNANJE
               VREMENA
 


30. III. – petak
               V E L I K I   P E T A K
            • KRIŽNI PUT
               PRIKO POJA
            • PROCESIJA
               VELIKOG PETKA